Opdateret 1. januar 2019

1. Indledning

1.1 Hos Tromborg Blomster indsamler og anvender vi personoplysninger om vores brugere.
1.2 Formålet med denne databeskyttelsespolitik er at give dig en letforståelig forklaring på, hvordan vi anvender dine personoplysninger, hvornår de indsamles og hvorfor vi gør det. Ligeledes vil du i vores databeskyttelsespolitik kunne gøre dig bekendt med de rettigheder, som du har i medfør af den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.
1.3 Databeskyttelsespolitikken vil løbende blive opdateret, således at den altid er i overensstemmelse med lovgivningen og tilpasset den måde, hvorpå vi driver vores forretning. Sker der væsentlige ændringer i vores måde at behandle personoplysninger på, vil vi sørge for, at du bliver orienteret herom, således at du kender til karakteren af ændringerne og derfor på et oplyst grundlag kan vurdere, om du fortsat ønsker at være kunde hos os.


2. Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?

2.1 Tromborg Blomster er overordnet dataansvarlig for, at dine personoplysninger opbevares sikkert og behandles på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde.


3. Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?

3.1 Når du bestiller blomster, vin eller andet i vores sortiment, vil de oplysninger, som du i forbindelse med din ordre har afgivet, blive registreret og opbevaret hos Tromborg Blomster.
Der vil konkret være tale om følgende former for oplysninger:
 • Modtagerens navn og adresse
 • Afsenderens navn, adresse og e-mail
 • Eventuelt kort og indholdet af kortteksten
 • Typer og mængden af bestilte varer
 • IP-adresse
3.2 Foruden ovenstående vil vi registrere din henvendelse, når du benytter dig af vores online kundeservice via det dertil indrettede chat-modul på vores hjemmeside.
3.3 Når vi indsamler personlige oplysninger om dig, vil du i videst muligt omfang modtage information herom, medmindre du allerede måtte være bekendt med oplysningerne.


4. Hvornår indsamler vi personoplysninger om dig?

4.1 Oplysningerne om dig indsamles, når du foretager en ordre hos os eller besøger vores hjemmeside.


5. Til hvilke formål anvender vi dine oplysninger?

5.1 De oplysninger, som indsamles af Tromborg Blomster, anvendes i forskellige sammenhænge.
 • Kontaktoplysninger på afsendere og modtagere af ordrer, anvender vi for at kunne opfylde vores leveringsforpligtelse i henhold til den bestilling, der er foretaget. Kontaktoplysningerne vil derudover blive anvendt, hvis der opstår uforudsete hændelser i forbindelse med vores levering eller andet relateret til bestillingen
 • IP-adresser anvendes med henblik på udarbejdelse af logstatistik med det formål at sikre, at Tromborg Blomsters hjemmeside altid fremstår så brugervenlig som muligt. Endvidere anvender vi IP-adresser i forbindelse med konstateringen af et eventuelt misbrug af vores onlinefaciliteter
 • Oplysninger om typer af varer anvendes til statistik og med henblik på at se, hvilke varer, der er de mest relevante for vores brugere
 • Personoplysninger anvendes ligeledes til markedsføringsmæssige formål, herunder på baggrund af dine interesser og din købsadfærd og købshistorik at sende dig målrettet markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve. Se også punkt 8.
 • Personoplysninger behandles yderligere til forretningsudvikling og optimering af brugeroplevelsen af de ydelser, vi leverer.


6. På hvilket juridisk grundlag behandler vi dine oplysninger?

6.1 Når vi anvender dine oplysninger, sker det altid i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.
 • I forbindelse med opfyldelsen af vores kontraktretlige leveringsforpligtelse over for vores kunder, anvender vi Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b som den juridiske hjemmel for vores behandling
 • I forbindelse med vores anvendelse af oplysninger om tidligere afgivne bestillinger og besøgte produkter, anvender vi Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f som hjemmel for vores behandling, da det giver os mulighed for at tilpasse og optimere vores sortiment og drift
 • I forbindelse med vores anvendelse af oplysninger om IP-adresser med henblik på at modvirke misbrug, herunder føre logstatistik, anvender vi Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f
 • I forbindelse med vores anvendelse af oplysninger fra vores online kundeservice-modul, anvender vi Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f


7. Særligt omkring markedsføring og profilering

7.1 Foruden anvendelsen af dine personoplysninger til de ovenfor nævnte formål, kan vi, hvis du har afgivet et udtrykkeligt, frit og forudgående samtykke hertil, anvende din e-mailadresse, din adresse og/eller telefonnummer (SMS) til direkte markedsføring.
7.2 Ved vores direkte markedsføring, f.eks. udsendelse af nyhedsbreve og tilbud, anvender vi dine personoplysninger til at målrette vores kommunikation med dig. Vi tilpasser bl.a. vores markedsføring til dig på baggrund af oplysninger, som vi har indsamlet om dig i forbindelse med dine køb af vores ydelser, herunder gennem automatiseret og algoritmisk baseret klassificering af korttekster.
7.3 Da vi hos Tromborg Blomster er bevidste om, at uanmodet markedsføring kan virke intimiderende for modtageren, vil vi indhente dit forudgående, frie og udtrykkelige samtykke, hvis du ønsker at modtage relevante tilbud med afsæt i dine personlige præferencer.
7.4 Samtykket vil i sådanne tilfælde udgøre et såkaldt ”opt-in”-samtykke i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og du kan til hver en tid frit trække dit samtykke tilbage
7.5 Ønsker du ikke længere at modtage relevante tilbud og nyheder om produkter m.v., kan afmelding ske ved at klikke på det afmeldings-link, der altid vil fremgå af tilbuddet/nyhedsbrevet.
7.6 Ligeledes kan du altid kontakte os direkte, hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsrelateret materiale.
7.7 Foruden til direkte markedsføring indsamler vi personoplysninger om dig til såkaldt profilering. Det gør vi med henblik på at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig og relevant for vores brugere.
7.8 Hensigten med profileringen er også, at vi i markedsføringsøjemed kan forudsige brugernes fremtidige adfærd på baggrund af tidligere køb eller besøg på vores hjemmeside, således at det altid sikres, at vi kan målrette relevante og skræddersyede tilbud mod det, som vi tror, at vores brugere er interesserede i.


8. Hvem videregiver vi dine oplysninger til?

8.1 Dine personlige oplysninger videregives kun til følgende kategorier af modtagere:
 • Medarbejdere hos Tromborg Blomster, i det omfang dine oplysninger er relevante for medarbejdernes arbejde, herunder ekspeditionen af din ordre
 • De til Tromborg Blomster tilknyttede blomsterhandlere, således at de kan levere de bestilte varer
 • Andre samarbejdspartnere eksempelvis; transportører, således at din ordre kan blive leveret
 • De databehandlere, herunder underdatabehandlere, som vi i overensstemmelse med lovgivningen om persondatabeskyttelse har indgået databehandleraftaler med, herunder IT-leverandører
 • Offentlige myndigheder, i det omfang vi er forpligtede hertil
 • Vores advokater, revisorer og andre professionelle servicevirksomheder, hvis der skulle opstå behov herfor


9. Videregiver vi dine oplysninger til udlandet?

9.1 Hvis du afgiver ordrer, hvor modtageren befinder sig i andre lande end EU-landene, Norge, Schweiz, Færøerne, Grønland, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jersey, New Zealand, Uruguay, Andorra og Argentina, gør vi dig opmærksom på, at dine oplysninger i sådanne tilfælde vil blive videregivet til lande, som ikke sikrer det samme beskyttelsesniveau for behandling af personoplysninger som de førnævnte lande.
9.2 Afgiver du en ordre, som skal leveres til et land, der ikke er blandt de ovenfor nævnte, vil dine oplysninger blive overført til det pågældende land i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra b, idet overførslen vil være nødvendig af hensyn til opfyldelsen af den aftale om levering, som du har indgået med Tromborg Blomster.


10. Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

10.1 Dine personlige oplysninger vil blive opbevaret så længe, som det med rimelighed er nødvendigt til de formål, som oplysningerne i første omgang blev indsamlet til, dog således, at vi maksimalt opbevarer relevante oplysninger i 5 år fra tidspunktet for indsamlingen.


11. Hvilke rettigheder har du?

11.1 I medfør af Databeskyttelsesforordningen er du tildelt en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig. Disse rettigheder omfatter følgende:
 • Du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger Tromborg Blomster behandler om dig
 • Du har i visse tilfælde ret til at få berigtiget og ajourført de oplysninger, som er åbenlyst og objektivt urigtige
 • Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de personoplysninger, som Tromborg Blomster ikke i medfør af lovgivningen er pålagt at gemme
 • Du har ret til frit at trække et eventuelt meddelt samtykke tilbage (eksempelvis i forbindelse med direkte markedsføring)
 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig end Tromborg Blomster
 • Du har særligt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af art. 6.1.e og 6.1.f i Databeskyttelsesforordningen
 • Du har i visse tilfælde ret til ikke at være genstand for afgørelser, der alene baseres på automatisk behandling, herunder profilering


12. Hvordan sikrer vi dine personlige oplysninger?

12.1 Vi har i Tromborg Blomster indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at dine personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
12.2 Derfor har kun de medarbejdere, der reelt har behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, adgang til disse.
12.3 Fysisk materiale opbevares aflåst og uden adgang for uvedkommende.
12.4 Oplysningerne registreres i vores database i ukrypteret form. Data mellem Tromborg Blomsters forskellige applikationer transmitteres krypteret via XML (SSL).
12.5 Derudover er der etableret de fornødne og interne procedurer, som skal sikre, at Tromborg Blomster er i stand til hurtigt at reagere, hvis der mod forventning skulle ske brud på persondatasikkerheden.


13. Cookies14. Kontakt og klage

14.1 Det primære kontaktpunkt for henvendelser i medfør af denne databeskyttelsespolitik, herunder anmodninger om udøvelse af de registrerede personers rettigheder, er vores databeskyttelsesansvarlige.
Den databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på mailadressen horsens@tromborg-blomster.dk
14.2 Hvis du ønsker at indgive en klage eller er bekymret for, hvordan vi anvender dine personoplysninger, bedes du i første omgang kontakte os, således at vi kan finde en løsning på dit problem hurtigst muligt.
14.3 Du har til enhver tid også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du finder måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger om dig utilfredsstillende.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Denne politik er gældende fra den 25. maj 2018.